آمار 6 ماه گذشته پرشین بلاگ

آمار 6 ماه گذشته منتهی به 10 اسفند(1 مارس) سال جاری نشان میدهد، تعداد وبلاگهای پرشین بلاگ به عدد بی سابقه ی پانصد و سی و پنج هزار و پانصد و چهل و دو رسیده است. یادداشتها و نظرات نیز جمعا به یازده میلیون و ششصد و سی و نه هزار و هفتصد و یک (دو میلیون و پانصد و نود و دو هزار و سیصد و هفتاد و نه یادداشت و نه میلیون و چهل و هفت هزار و سیصد و بیست و دو نظر) بالغ میشود.
همچنین دویست و بیست و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و یک نمایش صفحه گزارش شده و در همین دوره زمانی بالاترین آمار روزانه بازدید صفحات پرشین بلاگ نزدیک به سه میلیون نمایش در روز است.
سیستم گزارش گیری آماری سایت، آمار بازدیدها را بیش از سی و هفت میلیون گزارش میکند که رقمی بی سابقه و نشان دهنده سطح ویژه توجه به پرشین بلاگ است. بالاترین تعداد بازدیدکنندگان روزانه سایت(در دو قسمت وبلاگها و صفحات دیگر) به دویست و چهل و پنج هزار و یکصد و نود و نسبت نظرات به یادداشتها به عدد 4/3 نظر در برابر هر یادداشت رسیده است.
بدین سان پرشین بلاگ توانسته با تکیه بر حمایت وبلاگنویسان و وبگردها همچنان مقام اول(با چندین معیار مختلف) را در بین سایتهای فارسی حفظ کند.

آمار دقیق اعلان شده از سوی سرویس دهنده:
تعداد وبلاگ: 535542
تعداد یادداشت: 2592379
تعداد نظرات: 9047322
تعداد صفحات نمایش 6 ماهه: 225855701
بالاترین آمار نمایش روزانه: 2968090
تعداد بازدیدکنندگان 6 ماهه گذشته: 37038836
بالاترین تعداد بازدیدکنندگان روزانه: 245190
نسبت نظرات به یادداشتها: 48/3

لازم به توضیح است نرم افزار تهیه گزارش آماری بر روی سرویس دهنده پرشین بلاگ نرم افزار مشهور آرچین می باشد که شرکت آن در سال جاری توسط گوگل خریداری شده و به دلیل دقت و امکانات آن بعنوان نرم افزار تحلیل گر آمار گوگل مورد استفاده قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید